Weronika.net

Przyjaciele św. Weroniki Giuliani. Miłość pozwoliła się odnaleźć.

Ikona Serce Boga

Znaki miłości

Szczególnym darem od Boga były rany wyryte w jej sercu. Posiadały symboliczne kształty: narzędzi Męki Pana Jezusa, Boleści Maryi, liter „I” (Jezus) oraz „M” (Maryja), a także „V” (wola Boża), „F” (wierność), „O” (posłuszeństwo), „C” (miłość), „P” (cierpliwość i cierpienie). Rany te sprawiały św. Weronice ból, ale i radość, że współpracuje z Najsłodszym Zbawicielem.

 

Tak zjednoczenie Trzech Serc opisuje św. Weronika: „Moja droga Mateczka uznała mnie naraz w szczególny sposób za swoją córkę, oddała mnie swemu Synowi Jezusowi i wtedy te dwa rozmiłowane serca zgodnie pociągnęły do siebie moje serce. Miłość Boża jest magnesem. W pewnej chwili, gdy trwałam w sobie, moje serce zostało porwane przez miłość i zjednoczyło się z Bożym sercem. Serce Maryi, które bije zawsze zgodnie z sercem Jej Syna, przyciągnęło do siebie to serce. Istotnie, ponieważ było ono owładnięte miłością, nie mogło uczynić nic innego, jak tylko poddać się Jej i zostać uniesione tam, gdzie Ona tego chciała. Jednakże – mimo to, że raz znajdowało się w sercu Jezusa, a raz w sercu Maryi, mnie wydawało się, że nie ruszało się ze swego miejsca
św. Weronika Giuliani, Dziennik życia wewnętrznego, Wydawnictwo m, Kraków s. 166

Komentarz Sługi Bożego Leona Veutheya OFMConv:
Jest to sposób mówienia Weroniki, gdy chciała powiedzieć, że w życiu nadprzyrodzonej jedności miłość Jezusa, miłość Maryi i miłość zjednoczonej duszy stanowią w Bogu jedną miłość – miłość Boga. „Trzy serca” są jednym Sercem – Sercem Boga.

(szkic Serca narysowany przez św. Weronikę Giuliani)

 

Jej życie stało się nieustannym cierpieniem, w którym spalała się jako ofiara miła Bogu.  „Na żądanie swojego spowiednika przeżyła na nowo Mękę Pana Jezusa, odtworzoną w każdym najmniejszym szczególe.” Można powiedzieć, że owo cierpienie przeniknęło całe jej wnętrze i na sercu również pozostawiło znaki, które – już po śmierci św. Weroniki – zostaną odkryte przez lekarzy. Owe symbole i znaki wyryte na sercu zgadzały się z rysunkiem jaki pozostawiła w swoim dzienniku. Przedstawiają one narzędzia Męki Chrystusa: krzyż, włócznię, obcęgi, młotek, gwoździe, bicz, kolumnę biczowania, siedem mieczy Matki Bolesnej.

Weronika.net